Презентација Сајма предузетништва за представнике суседних општина.