Истиче рок за регистрацију стамбених заједница

Од укупног броја евидентираних стамбених заједница на подручју Градске општине Пантелеј до сада су  законску обавезу уписа у регистар испуниле 73 заједнице или преко 30% . С обзиром да је првобитно задати законски рок за регистрацију истицао 12.децембра, последњих дана је повећано интересовање и интензивирана ова активност станара у стамбеним зградама. Надлежне службе у Општини Пантелеј које су свакодневно ангажоване на овим пословима позивају стамбене заједнице да убрзају спровођење ове законске обавезе уз подсећање да је последњи законски рок продужен до краја децембра 2017.