Укључивања грађана у процес креирања развојних програма

У оквиру процедуре доношења Програма развоја града Ниша за наредну годину, као једног од најважнијих годишњих планских докумената, одржан је заједнички састанак руководства Општине и председника свих месних заједница са представницима градске Канцеларије за локални економски развој и ресорне службе за израду овог градског документа. Састанак је конципиран у циљу активнијег укључивања грађана у процес креирања развојних програма и реалнијег планирања у складу са развојним потребама ширег подручја града.