Скупштина ГО Пантелеј о усаглашавању Статута са законским изменама

Одборници општинске Скупштине усвојили су Одлуку о приступању измени Статута Градске општине Пантелеј која представља први корак у усклађивању највишег општинског акта са изменама Закона о локалној самоуправи и следствено томе, са Статутом града Ниша. На седници је, такође, у оквиру прописане процедуре, изгласано претходно позитивно мишљење на предложене измене и допуне овогодишњег Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом које омогућавају расписивање јавних набавки на нивоу двогодишњих уговора који су предвиђени за поједине опсежније комуналне радове из овог Програмског документа.