ПОЗИВ за учешће у креирању и доношењу Одлуке о изменама и допунама Статута градске општине Пантелеј

Ставља се на јавну расправу нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута Градске општине Пантелеј, коју је утврдило Веће Градске општине Пантелеј , Решењем број 151/19-01/1 од 12.06.2019. године.

Јавна расправа се спроводи стављањем нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута Градске општине Пантелеј на огласну таблу Управе Градске општине Пантелеј у периоду од 12.06.2019. године до 14.06.2019. године до 14,00 часова.

Јавна расправа ће се одржати у просторијама Градске општине Пантелеј, дана 14.06.2019. године са почетком од 10 часова.

Све предлоге и примедбе заинтересоване стране могу у току трајања јавне расправе доставити Радној групи за израду Одлуке о изменама и допунама Статута Градске општине Пантелеј на адресу Градске општине Пантелеј, ул. Гутенбергова 4а, особи за контакт, секретару Скупштине Градске општине Пантелеј, тел.064/8879968,        е-пошта: pantelej@gmail.com најдаље до 14.06.2019. године, како би исти били размотрени  до израде коначног предлога  Одлуке о измени Статута Градске општине Пантелеј.

Одлука о изменама и допунама статута.