Kancelarija za mlade Gradske opštine Pantelej osnovana je 9.4.2008. godine.

Ciljevi Kancelarije za mlade su:

 • Afirmacija mladih, 
 • Pružanje podrške inicijativama i projektima mladih,
 • Promovisanje zdravih stilova života,
 • Ekonomsko osnaživanje mladih,
 • Neformalno obrazovanje mladih,
 • Informisanje mladih
 • Promovisanje vrednosti tolerancije, poštovanja ljudskih prava i ravnopravnosti, 
 • Prevencija destruktivnog ponašanja mladih
 • Promovisanje volonterskog rada

Delatnost Kancelarije za mlade je:

 • Koordinira aktivnostima na izradi strateških dokumenata od važnosti za mlade na opštinskom nivou
 • Organizuje kreativne radionice iz različitih oblasti, interkulturalne radionice i radionice za usavršavanje i razvoj ličnih i socijlanih veština mladih
 • Vrši edukacije o zdravim stilovima života, o ljudskim pravima, trafikingu, rodnoj ravnopravnosti, ekologiji, kao i edukacije u cilju profesionalnog usavršavanja
 • Organizuje različite prezentacije programa namenjenih mladima
 • Organizuje sportske događaje
 • Kreira i realizuje i druge programe, aktivnosti i projekte u skladu sa potrebama mladih sa teritorije Gradske opštine Pantelej, a u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom Strategijom za mlade Republike Srbije i u saradnji sa omladinskim organizacijama i institucijama. 

Tim zadužen za organizaciju i realizaciju aktivnosti Kancelarije za mlade Gradske opštine Pantelej čine:

Miloš Potić, koordinator

kontakt: milospotic01@gmail.com

 

Stefan Ristić,

kontakt: stefi01098@gmail.com

 

Nenad Dikić,

kontakt: nenaddikic86@gmail.com