ТИС за подршку развоја руралног подручја

Резултати прве пилот фазе пројекта "ТИС за подршку развоја руралног подручја - Лична карта села" презентовани су у Медија центру Центра Сава. Презентацији су присуствовали представници тимова других општина учесница у пројекту, као и високи представници УН Хабитат, Министарстава Републике Србије и других релавантних институција.


Овај пројекат је поверен на реализацију Граду Нишу, под покровитељством УН - Хабитат, а уз подршку градских општина.

У оквиру прве пилот фазе чланови радне групе за ТИС обрадили су податке за Градску општину Пантелеј.
Приложене мапе су израђене на основу једног дела тих података.