sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: Д-1.1.5
Предмет јавне набавке: добра, подземни контејнери
Врста набавке: отворени поступак
poziv kontejneri.rtf-2018-12-28 12:08:29poziv kontejneri.rtfконтејнери.doc	-2018-12-28 12:08:29контејнери.doc о зак.уг.контејнери.docx-2018-12-28 12:08:29о зак.уг.контејнери.docxodluka kontejneri.jpeg-2018-12-28 12:08:29odluka kontejneri.jpeg
Редни број набавке: Д-1.1.8
Предмет јавне набавке: Градјевински материјал
Врста набавке: јавна набавка мале вредности
POZIV gradjevinski.rtf-2018-10-08 09:54:10POZIV gradjevinski.rtfkonkursna gradjevinski.doc-2018-10-08 09:54:10konkursna gradjevinski.docо закљученом уговору материјал 2018.docx-2018-10-08 09:54:10о закљученом уговору материјал 2018.docxodluka o dodeli ugovora.jpeg-2018-10-08 09:54:10odluka o dodeli ugovora.jpegodluka-izmena2.jpeg-2018-10-08 09:54:10odluka-izmena2.jpeg
Редни број набавке: Д-1.1.8
Предмет јавне набавке: грађевински материјал
Врста набавке: ЈНМВ
POZIV gradjevinski2018.rtf-2018-07-27 13:17:15POZIV gradjevinski2018.rtfkonkursna gradjevinski2018.doc-2018-07-27 13:17:15konkursna gradjevinski2018.docodluka o obustavi  gradjevinski.jpeg-2018-07-27 13:17:15odluka o obustavi gradjevinski.jpeg
Редни број набавке: 1.1.2
Предмет јавне набавке: гориво
Врста набавке: ЈНМВ
poziv гориво2018.rtf-2018-07-13 13:46:40poziv гориво2018.rtfkonkursna гориво2018.docx-2018-07-13 13:46:40konkursna гориво2018.docxodluka o dodeli ugovora gorivo2018.jpeg-2018-07-13 13:46:40odluka o dodeli ugovora gorivo2018.jpeg
Редни број набавке: 1.2.1
Предмет јавне набавке: услуге ресторана
Врста набавке: ЈНМВ
ресторани 2018.rtf-2018-07-24 09:18:11ресторани 2018.rtfдокументација ресторани 2018.doc-2018-07-24 09:18:11документација ресторани 2018.docо закљученом уговору ресторани.docx-2018-07-24 09:18:11о закљученом уговору ресторани.docxodluka o dodeli ugovora-restorani.jpeg-2018-07-24 09:18:11odluka o dodeli ugovora-restorani.jpeg
Редни број набавке: 1.1.4
Предмет јавне набавке: мобилијари
Врста набавке: ЈНМВ
poziv mobilijari.rtf-2018-07-09 09:09:39poziv mobilijari.rtfkonkursna dokumentacija мобилијари.doc-2018-07-09 09:09:39konkursna dokumentacija мобилијари.docо закљученом уговору мобилијари.docx-2018-07-09 09:09:39о закљученом уговору мобилијари.docxpoziv mobilijari.rtf-2018-07-09 09:09:39poziv mobilijari.rtf
Редни број набавке: 1.1.3
Предмет јавне набавке: путнички аутомобил
Врста набавке: ЈНМВ
аутомобил.rtf-2018-07-05 13:55:57аутомобил.rtfдокументација аутомобил.doc-2018-07-05 13:55:57документација аутомобил.docobavestenje o zakljucenom ug.auto.doc-2018-07-05 13:55:57obavestenje o zakljucenom ug.auto.docodluka o dodeli ugovora auto.doc-2018-07-05 13:55:57odluka o dodeli ugovora auto.doc
Редни број набавке: Д 1.1.3.
Предмет јавне набавке: Аутомобил
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
аутомобил.pdf-2018-06-12 14:14:57аутомобил.pdfдокументација аутомобил.pdf-2018-06-12 14:14:57документација аутомобил.pdfконкурсне.pdf-2018-06-12 14:14:57конкурсне.pdfо обустави поступка.doc-2018-06-12 14:14:57о обустави поступка.docodluka o obustavi postupka-1.jpeg-2018-06-12 14:14:57odluka o obustavi postupka-1.jpeg
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %