Радни састанак са начелником ресорне Управе града Ниша за пољопривреду и развој села