sort proizvodi

Локални избори 2020

ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ:

Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Изборна листа СЛАВИША ДИНИЋ - КОАЛИЦИЈА ЗА ПАНТЕЛЕЈ

Изборна листа ДР.ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Изборна листа УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА - МИЛИЈА МИЛЕТИЋ

Изборна листа РУСКА СТРАНКА-ДЕЈАН РАЈКОВИЋ

Изборна листа АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ПОБЕДА ЗА НИШ

Изборна листа НАРОДНИ БЛОК - ИСКРЕНО ЗА НИШ - генерал Момир Стојановић

Изборна листа СЕРГЕЈ ТРИФУНОВИЋ - ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА

Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ - ,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија(ЈС) - Драган Марковић Палма“

Изборна листа Група грађана „СРПСКА ДЕСНИЦА ЗА ДОМАЋИНСКИ ПАНТЕЛЕЈ.“ - Дејан Здравковић

Изборна листа НЕ ДАМО НИШ – БОЈАН АВРАМОВИЋ

 

П О С Л О В Н И К - ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

О Д Л У К А - О Облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике скупштине ГО ПАНТЕЛЕЈ, расписаних за 26. април 2020. године.

ОБРАЗАЦ ОСГOПАН

З А К Љ У Ч А К - Начин рада општинске изборне комисије

Проглашење изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНОГ САСТАВА ОИК ПАНТЕЛЕЈ

Проглашење изборне листе СЛАВИША ДИНИЋ - КОАЛИЦИЈА ЗА ПАНТЕЛЕЈ

Решење - проширени састав СЛАВИША ДИНИЋ - КОАЛИЦИЈА ЗА ПАНТЕЛЕЈ

Поглашење изборне листе ДР. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Решење о неиспуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе ДР.ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА у проширеном саставу ОИК ГО Пантелеј и бирачких одбора

Проглашење изборне листе УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА - МИЛИЈА МИЛЕТИЋ

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике у скупштини ГО Пантелеј расписаних за 26.април 2020. године

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике скупштине ГО Пантелеј расписаних 4. марта 2020. године

ОДЛУКА о изменама и допунама одлуке о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике скупштине ГО Пантелеј расписаних за 21. јун 2020. године

ОБРАЗАЦ ОСГОПАН - 1 - 6

ОБРАЗАЦ ОСГОПАН - 7 - 15

ОДЛУКА О називу и изгледу образаца за спровођење избора за избор одборника ГО Пантелеј

РЕШЕЊЕ - проширен састав УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА - МИЛИЈА МИЛЕТИЋ

РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике скупштине ГО Пантелеј, који су расписани 4. марта 2020. године

ЗАКЉУЧАК - ванредно радно време

ЗАКЉУЧАК - наставак

О Д Л У К У о изгледу гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Пантелеј, који су расписани за 21. јун 2020. године

Проглашење изборне листе РУСКА СТРАНКА-ДЕЈАН РАЈКОВИЋ

Решење о утврђивању положаја нациналне мањине - РУСКА СТРАНКА-ДЕЈАН РАЈКОВИЋ

Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе РУСКА СТРАНКА-ДЕЈАН РАЈКОВИЋ

Проглашење изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ПОБЕДА ЗА НИШ

Решење о неиспуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ПОБЕДА ЗА НИШ у проширеном саставу OИК ГО Пантелеј и бирачких одбора 

Решење о проглашењу изборне листе НАРОДНИ БЛОК - ИСКРЕНО ЗА НИШ - генерал Момир Стојановић 

Решење о неиспуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе  НАРОДНИ БЛОК - ИСКРЕНО ЗА НИШ - генерал Момир Стојановић у проширеном саставу ОИК ГО Пантелеј и бирачких одбора

Решење о проглашењу изборне листе СЕРГЕЈ ТРИФУНОВИЋ - ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА

Решење о неиспуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе СЕРГЕЈ ТРИФУНОВИЋ - ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА у проширеном саставу ОИК ГО Пантелеј и бирачких одбора

Решење о проглашењу изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - ,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија(ЈС) - Драган Марковић Палма“

РЕШЕЊЕ - проширен састав ИВИЦА ДАЧИЋ - ,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија(ЈС) - Драган Марковић Палма“

Решење о проглашењу изборне листе Група грађана „СРПСКА ДЕСНИЦА ЗА ДОМАЋИНСКИ ПАНТЕЛЕЈ.“ - Дејан Здравковић

Решење о неиспуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе Група грађана „СРПСКА ДЕСНИЦА ЗА ДОМАЋИНСКИ ПАНТЕЛЕЈ.“ - Дејан Здравковић у проширеном саставу ОИК ГО Пантелеј и бирачких одбора

Решење о проглашењу изборне листе НЕ ДАМО НИШ – БОЈАН АВРАМОВИЋ

Решење о неиспуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе НЕ ДАМО НИШ – БОЈАН АВРАМОВИЋ у проширеном саставу ОИК ГО Пантелеј и бирачких одбора

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ о укупном броју бирача

ОДЛУКА о садржини гласачког листића

Закључак о предузимању мера за несметано спровођење избора

Закључак о образовању радне групе за паковање и отпремање изборног материјала

Закључак о забрани политичких пропагандних активности 48 сати пре дана одржавања избора и на дан избора

ОДЛУКА о понављању избора

ЗАПИСНИК о раду Општинске изборне комисије градске општине Пантелеј на утврђивању резултата избора за одборнике скупштине градске општине Пантелеј, који су одржани 21. јуна 2020. године и 5. јула 2020. године.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ МАНДАТА

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %