sort proizvodi

Грађевинска дозвола

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/uprave-i-sluzbe/upi/

 

Шематски приказ обједињене процедуре

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/sematski-prikaz-objedinjene-procedure.pdf

Тарифник-локалне административне таксе из области планирања и изградње

 

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/Lokalne-administrativne-takse-iz-oblasti-planiranja-i-izgradnje-decembar-2015-dopuna-1.pdf

 

Износи трошкова за издавање услова за пројектовање и прикључење

 

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/Iznosi-troskova.pdf

 

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА (ЦИД):

 1. Ул. Николе Пашића бр. 22
 2. Радно време од 7:30 до 15:30
 3. Телефон: 018/505-681, 505-682, 505-683
 4. http://nadji.info/mesto/78461/grad-nis

 

ЦИД издаје информације у вези процедуре издавања дозвола, прибављања техничких услова јавних предузећа, израде и спровођења урбанистичких планова, поступка легализације и катастра непокретности.

У ЦИД-у можете предати:

 • захтеве за издавање информације о локацији, захтеве за издавање локацијских услова, локацијске, грађевинске и употребне дозволе и др.

и прибавити:

 • копију плана, лист непокретности, извод из катастра подземних инсталација које издаје Служба за Катастар непокретности Ниш.
close
logo

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %