Радни састанак са директорима основних школа-Новополоцк