Дефинисање развојних приоритета за 2018.

У оквиру припремних активности за израду Програма развоја Града за 2018.годину, у Градској општини Пантелеј одржан је радни састанак за члановима тима за локални економски развој при КЛЕРП Града Ниша  и председницима Савета грађана у месним зјаедницама на урбаном и руралном подручју ове Општине. У радној и конструктивној атмосфери, кроз интерактиван приступ предочене су развојне потребе грађана у градским и сеоским насељима, почев од унапређења комуналне инфраструктуре и мреже локалних и регионалних путева до капиталних развојних пројеката као што је формирање нове индустријске зоне „Исток“. Идентификовани приоритети са овог радног састанка биће саставни део предложеног Развојног програма Општине Пантелеј који је, у оквиру процедуре доношења Програма развоја града Ниша за наредну годину званично достављен градској Канцеларији за локални економски развој и пројекте.