Скупштина ГО Пантелеј усвојила измене Статута и завршни рачун буџета за 2018.

Одборници Скупштине Градске општине Пантелеј већином гласова усвојили су измене Статута општине којима се практично овај највиши општински акт усклађује са новинама у Закону о локалној самоуправи и Статуту Града Ниша. У том смислу, оснивање месних заједница биће у надлежности Града Ниша а градским општинама је поверено више других конкретних послова, као што је реконструкција и управљање некатегорисаним односно атарским путевима, финансирање и постављање подземних контејнера, парковског мобилијара, дечјих игралишта као и финансирање одређених потреба предшколских и основношколских установа. Скупштинска већина усвојила је такође Одлуку о завршном рачуну буџета за 2018.годину.