Подршка самозапошљавању

У оквиру мера за брже запошљавање, предвиђених годишњим Локалним акционим планом запошљавања за 2019, Градска општина Пантелеј и Национална служба за запошљавање-Филијала у Нишу издвојиле су наменска средства у износу од 2 милиона динара за суфинансирање самозапошљавања незапослених лица са подручја ове Општине. Након спроведене обуке незапослених лица која су заинтересована за покретање сопственог бизниса, под називом „Пут до успешног предузетника“, двадесет полазника је конкурисало за ова подстицајна средства а после бодовања поднетих бизнис планова одабрано је девет који су финансијски подржани.

Одлуке о додели средстава за самозапошљавање ауторима најбољих бизнис планова уручио је председник Братимир Васиљевић у присуству директора  и заменика директора нишке филијале НСЗ, Бобана Матића и Наташе Станковић.